Tuesday, July 7, 2009

Kisah Umar Bin Abdul Aziz Menguburkan Jin Islam


Al-Baihaqi mentakhrij dari Abu Ma'nin Al-Anshan, dia berkata, "Ketika Umar bin Abdul Aziz melewati sebuah padang dalam perjalanannya ke Mekah, tiba-tiba dia melihat bangkai ular. Dia berkata, "Tolong ambilkan alat penggali tanah."

"Biar kami saja yang melakukannya," kata orang. "Tidak," kata Umar bin Abdul Aziz.

Kemudian dia menggali tanah, membungkus bangkai ular itu dengan selembar kain dan menguburkannya.

Tiba-tiba ada suara perlahan, tanpa diketahui siapa yang mengucapkannya, "Semoga Allah merahmatimu wahai Suraq.

"Aku bersaksi, bahawa aku benar-benar mendengar Rasulullah (s.a.w.) bersabda, `Engkau akan mati di tengah padang wahai Suraq kemudian umatku yang paling baik akan menguburmu'."

Umar bertanya kepada asal suara itu, "Semoga Allah merahmatimu, siapa engkau?"

Terdengar jawapan, "Aku salah seorang dari jin, dan ular yang sudah mati ini bernama Suraq. Tidak ada yang menyisa dari para jin yang pernah berbaiat kepada Rasulullah (s.a.w.) kecuali aku dan dia.

Aku bersaksi bahawa aku benar-benar pernah mendengar Rasulullah (s.a.w.) bersabda, `Engkau akan mati wahai Suraq di tengah padang kemudian umatku yang paling baik akan menguburmu'.