Wednesday, September 16, 2009

Ayat Perlindungan Diri - 1


Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

… Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah menghimpunkan antara kita dan kepadaNya lah kita kembali. (Asy-Syura : 15)
Ayat ini dikenali sebagai AYAT SATU. Ianya adalah cantuman dari Surah Asy-Syura ayat 15. Menurut keterangan ulama’ yang mu’tabar, diantara manfaat ayat ini ialah :

- Untuk menghindarkan dari gangguan atau kejahatan musuh. Dibaca tiap-tiap selepas solat fardhu seraya membayangkan musuh kita itu dan ma’rifatkan Allah sebagai pelindung antara kita dengan musuh atau dalam perbicaraan sidang pengadilan (mahkamah)

- Apabila berhadapan dengan musuh, orang yang zalim atau orang yang ditakuti mahupun binatang buas, maka bacakanlah ayat ini satu kali sahaja, InsyaAllah akan lepas dari aniaya dan kejahatan mereka.

- Ayat ini juga boleh diamalkan untuk perlindungan dari gangguan jin dan sihir dibaca 33 kali diwaktu pagi dan malam dengan mema’rifatkan Allah swt sebagai pelindung atau benteng diantara diri kita dan kejahatan-kejahatan tersebut.