Monday, July 11, 2011

.. .... .. .. Luahan Hati Yang Tidak Berhuruf Dan Tidak Bersuara..

Robbi Salim.. Salim...
Robbi Salim.. Salim...
Robbi Salim.. Salim...
Robbana la taj'alna fitnatallilqoumizzolimin wanajjina birohmatika minal qoumil kafiriin...
Robbi Salim.. Salim...
Robbi Salim.. Salim...
Robbi Salim.. Salim...