Saturday, July 30, 2011

Tokoh Saintis Islam...


NAMA TOKOH

Abu Ali Muhammad bin al-Hasan bin al-Haitham al-Basri Al-Misri.
Beliau lebih dikenali dengan nama samaran Ibnu Haitham. Di dunia Barat beliau telah dikenali dengan beberapa nama seperti Alhazen, Avennathan, dan Avenetan, tetapi lebih terkenal dengan panggilan sebagai Alhazen.

LATAR BELAKANG

Dilahirkan pada 354 H bersamaan dengan 965 M, di negeri Basrah, Iraq.

Beliau dibesarkan di bandar Basrah dan Baghdad, dua kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah pada masa itu.

Di dua kota inilah beliau memulakan pendidikan awalnya sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan.

Keintelektualan Ibnu Haitham terbukti ketika beliau masih menjadi seorang pelajar dengan kecenderungan beliau terhadap pelbagai bidang ilmu. Beliau tidak jemu menimba ilmu pengetahuan, baik agama mahupun umum seperti ilmu matematik, fizik, astronomi, perubatan, falsafah, mantik dan lain-lain lagi.

Beliau adalah salah seorang tokoh cendakiawan sains yang terkenal dan termasyhur dengan ketinggian ilmunya di tanah Arab dan di benua Eropah pada zamannya.

Kemasyhurannya sebagai ilmuwan menyebabkan pemerintah Bani Fatimiyah di Mesir waktu itu, iaitu Pemerintah Khalifah Al-Hakim bin Amirillah (386-411H/996-1021M) mengundangnya ke Mesir. Maksud undangan Dinasti Fatimiyah itu adalah memanfaatkan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Haitham. Beliau diharapkan mampu mengatur banjir Sungai Nil yang kerap kali melanda negeri itu setiap tahun. Sayangnya, beliau tidak dapat mewujudkan rancangan takungan raksasa yang dibuatnya kerana kurang peralatan canggih yang ada pada masa itu. Untuk melindungi dirinya dari kemurkaan pemerintah, beliau kemudian meninggalkan pekerjaan itu dengan berpura-pura hilang ingatan. Sehingga pada tahun 1021 Sultan Al- Hakim bin Amirillah telah mangkat dan dari tarikh itulah Ibnu Haitham kembali normal dan aktif dalam kegiatan ilmu.

Ibnu Haitham datang berlindung dan mengabdikan diri di Universiti al-Azhar, dan terus menyambung usaha ilmiahnnya dalam bidang yang cukup saintifik. Beliau juga turut menterjemahkan buku-buku matematik dan falak ke bahasa Arab, terutama dari bahasa Latin.

Sebelum itu beliau telah pergi ke Andalusia (Sepanyol), kiblat ilmu pengetahuan Eropah pada masa itu. Di sana beliau mempelajari optik sehingga terkenal dalam bidang optik.

Pada tahun terakhir hayat beliau, beliau kembali ke Kaherah (Mesir) dan sebagai ahli matematik hingga akhir hayatnya.

Ibnu Haitham meninggal dunia di Kaherah pada tahun 1039M katika usianya 74 tahun.

SUMBANGAN IBNU HAITHAM

* TEORI HUKUM PEMBIASAN (fenomena atmosfera)

Selama di Sepanyol, Ibnu Haitham melakukan beberapa penyelidikan dan percubaan ilmiah berhubung dengan bidang optik. Penemuannya yang terkenal ialah “hukum pembiasan”, iaitu hukum fizik yang menyatakan bahawa sudut pembiasan dalam pancaran cahaya sama dengan sudut masuk Menurut pengamatan Ibnu Haitham, beliau berpendapat bahawa cahaya merah di kaki langit di waktu pagi (fajar) bermula ketika matahari berada di 19 darjah di bawah kaki langit. Sementara cahaya warna merah di kaki langit di waktu senja (syuruk) akan hilang apabila matahari berada 19 darjah di bawah kaki langit selepas jatuhnya matahari. Dalam fizik moden, hukum ini dikenali dengan nama “hukum pembiasan Snell” yang bersempena nama ahli fizik Belanda, Willebrord van Roijen Snell.

*TEORI PENGLIHATAN (optik)

Dengan menggunakan kaedah matematik dan moden fizik yang baik beliau dapat membuat eksperimen yang teliti, Ibnu Haitham telah meletakkan optik pada batu asas yang kukuh. Beliau telah menggabungkan teori dan eksperimen dalam penyelidikannya. Dalam penyelidikan, beliau telah mengkaji gerakan cahaya, ciri-ciri bayang dan imej dan banyak lagi fenomena optik yang penting. Beliau telah menolak teori Ptolemy dan Euclid yang mengatakan bahawa manusia melihat benda melalui pancaran cahaya yang keluar dari matanya. Tetapi menurut Ibnu Haitham, bukan mata yang memberikan cahaya tetapi benda yang dilihat itulah yang memantulkan cahaya ke mata manusia.

*CERMIN KANTA CEKUNG DAN KANTA CEMBUNG

Ibnu Haitham telan menggunakan mesin lathe (larik) untuk membuat cermin kanta cekung dan kanta cembung untuk penyelidikannya. Dengan ini beliau telah mengkaji tentang cermin sfera dan cermin parabolik. Beliau mengkaji Aberasi Sfera dan memehami bahawa dalam cermin parabola kesemua cahaya dapat tertumpu pada satu titik.

*TEORI BIASAN CAHAYA

Teori ini agak mengkagumkan, beliau telah menggunakan segi empat halatuju pada permukaan biasan beberapa abad sebelum Isaac Newton memperkenalkannya di dunia Barat. Beliau juga percaya kepada prinsip masa tersingkat bagi rentasan cahaya (Prinsip Fermat).

*AHLI BIDANG FALSAFAH

Ibnu Haitham telah disenaraikan diantara salah seorang ahli falsafah Aristo. Dikalangannya adalah sahabat beliau iaitu Ibnu Sina dan al-Biruni. Ibnu Haitham mendahului Kant lebih tujuh abad lamanya. Teori yang dilebalkan dari Kant sebenarnya datang dari beliau iaitu: “bahawa untuk mencapai kebenaran hendaklah dengan mengetahui pendapat-pendapat yang berunsur kepada kenyataan yang dapat digambarkan dengan akal rasional”.

*BIDANG ASTRONOMI

Beliau melanjutkan pendapat ilmuwan Yunani tentang proses pengubahan langit abstrak menjadi benda-benda padat. Dalam karya astronominya, beliau melukis gerakan planet-plenet, tidak hanya dalam terma eksentrik dan episiklus, tetapi juga dalam satu model fizik. Pendapatnya hanya mempengaruhi Dunia Pemikiran Barat pada zaman Johannes Kepler. Tiga abad kemudian karya ini ditukar dalam bentuk ikhtisar oleh astronomi muslim iaitu Nasiruddin at-Tusi.

*BIDANG FIZIK

Dalam bidang fizik Ibnu Haitham telah mengkaji tentang gerakan yang membawa beliau menemui prinsip intersia dan statik. Beliau telah mengasaskan dan menjadikan optik menjadi satu sains baru. Banyak kajian beliau telah mendahului dan diikuti oleh Francis Bacon, Leonardo da Vinci, dan Johannes Kepler.

KARYA-KARYA AGUNG IBNU HAITHAM

Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang produktif dan memiliki banyak karya penulisan dalam pelbagai cabang ilmu. Beliau telah menulis tidak kurang daripada 200 judul buku, namun hanya sedikit yang terselamat. Di antaranya ialah:

Maqalah fi Istikhraj Samt al-Qiblah(penyusunan kota), Maqalah fi hayat al-Alam(astronomi), Kitab fi al-Minasit(kamus optik), Fi al-Maraya al-Muhriqah bi al-Dawair(cermin yang membakar), Maqalah fi Daw al-Qamar(cahaya dan gerakan langit), Zawahir al-hasaq(gejala senja), Fi Kayfiyat al izlal, Fi al-Asar Allazi al-Qamar, Fi ad-Dawar, Fi al-Makan, fi al-Mulumar, Fi Misahat al-Mujassamah al- Mukafi, Fi Irtifa al-Quth, semua itu adalah tentang kajian ilmu fizik dan astronomi. Karya-karya tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik dan matematik, iaitu di antara ilmu yang sangat dikuasainya, hampir keseluruhannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropah.

Ibnu Haitham juga pernah menulis empat buah risalah tentang ilmu cahaya dan ilmu ukur. Risalah-risalah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah tersebar dengan meluas di Eropah sejak tahun 1907M.

Al-Munadzir adalah satu daripada karya Ibnu Haitham yang teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. Karya ini diterjemahkan oleh Witelo pada tahun 1270M dan kemudiannya diterbitkan oleh F. Risner pada tahun 1572M dengan nama Thesaurus Opticae.

KESIMPULAN

Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi dengan kegelapan. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani.

Setelah dikaji mengenai latarbelakang kehidupan Ibnu Haitham, dapat kita memberi kesimpulan bahawa Ibnu Haitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat disegani dan termasyhur pada zamannya. Azam beliau untuk meningkat taraf hidup umat Islam dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah tidak sia-sia. Ibnu Haitham tidak pernah puas menuntut ilmu sehingga penghujung nafasnya yang terakhir. Berkat hasil usaha dan ikhtiarnya beliau telah menjadi seorang cendakiawan yang terkenal. Beliau bukan sekadar tokoh ilmuwan sahaja, malahan beliau amat menitik beratkan pendidikan agama sepanjang beliau menuntut ilmu. Ibnu Haitham memainkan pengaruh yang besar di tanah Arab dan juga seluruh dunia Barat. Beliau telah memberikan sumbangan besar dalam dunia ilmu pengetahuan moden. Contohnya, teori optiknya mempengaruhi ilmuwan Eropah seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler. Penyelidikan ilmiahnya menjadi asas penyelidikan yang kemudian diguna pakai dan dikembangkan di Barat. Sebagai seorang penuntut perlulah kita mencontohi beliau dan sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tuesday, July 12, 2011

Serangan Keatas Perawat.. Akhirnya Ustaz M tewas...

Ada beberapa orang sahabat saya yang juga perawat, kerap menerima serangan balas dari jin-jin pesakit terhadap ahli keluarga mereka. Ada yang menyerang isteri perawat, ada yang menyerang anak perawat, ini semua adalah bertujuan untuk melemahkan semangat perawat, dengan harapan perawat akan menyerah kalah dalam perjuangan menentang kezaliman jin dan manusia ini. Walhal amalan membenteng diri, membenteng keluarga dan membenteng rumah diamalkan setiap hari.

Ada diantara perawat-perawat yang dapat menyelesaikan banyak kes-kes gangguan terhadap pesakit, namun mereka menemui jalan buntu apabila gangguan tersebut terkena pada ahli keluarga mereka. Mengapakah ini terjadi? Adakah perawat tersebut belum cukup mantap? InsyaAllah tidak... bukan persoalan mantap atau tidak... tetapi pada pandangan saya, Allah swt nak tarbiah kita bahawa bukan kita yang menyembuhkan tetapi Allah lah yang menyembuhkan..

Oleh itu, apabila ahli keluarga perawat diserang gangguan jin, tetapi perawat itu sendiri tidak dapat menyelesaikannya, jangan rasa segan dan jangan rasa malu, mintalah bantuan sahabat-sahabat perawat yang lain.

Dalam perawat berhati-hati terhadap serangan balas gangguan jin dan bomoh-bomoh sihir, kebanyakan perawat terlepas pandang berkenaan dengan serangan balas jin terhadap mental dan emosional mereka... terlepas pandang terhadap tipu daya-tipu daya yang boleh "menjatuhkan" perawat...

Kita jangan terlupa bahawa syaitan amat membenci perawat-perawat yang membantu pesakit-pesakit untuk mendapatkan kesembuhan. Ini adalah kerana, kebanyakan pesakit yang diganggu jin-jin gangguan, akan mengalami gangguan sukar untuk beribadat, tidak boleh solat, tidak boleh membaca Al-Quran, malas berzikir, terhalang untuk berjaya dalam hidup, rumah tangga yang porak peranda, keluarga berpecah belah, dan perkara-perkara sebegini amat disukai oleh syaitan kerana manusia akan semakin jauh dari Allah.

Apabila perawat membantu pesakit untuk mendapatkan kesembuhan maka matlamat-matlamat syaitan akan terhalang. Oleh yang demikian pada kebiasaannya syaitan-syaitan yang datang untuk menggoda para perawat bukan lah syaitan-syaitan yang berpangkat biasa.

Syaitan-syaitan yang "bersekolah" atau level tinggi ini bersekongkol dengan jin-jin gangguan untuk memusnahkan perawat-perawat. Kerana tumbangnya seorang perawat, maka berleluasa beratus-ratus atau mungkin beribu-ribu bentuk gangguan jin pada masyarakat.

Ada satu kes di mana sekumpulan jin gangguan berdendam dengan seorang perawat (ustaz M), mereka bersepakat hendak "menjatuhkan" perawat tersebut, lalu mereka bermesyuarat dan memikirkan bagaimanakah caranya untuk menjatuhkan perawat yang terkenal itu. Akhirnya mereka mendapat satu jalan, mereka merancang untuk merasuk seorang wanita cantik sebagai perangkap terhadap perawat itu.

Setelah wanita cantik itu dirasuki oleh jin-jin gangguan, maka ramai lah perawat-perawat yang cuba mengikhtiarkan untuk mengeluarkan jin tersebut, ternyata oleh kerana jin-jin gangguan ini adalah jin yang mempunyai keilmuan dan kesaktian yang agak tinggi maka mereka tidak dapat ditumpaskan oleh perawat-perawat yang biasa.

Setelah ramai perawat-perawat yang tidak berjaya, maka pada suatu hari jin gangguan tersebut membuat pengakuan melalui wanita yang mereka rasuki itu. Jin tersebut berkata "Hanya Ustaz M yang boleh keluarkan kami, tiada perawat lain yang sehebat ustaz M, dengan syarat kami hanya mahu berdepan dengan Ustaz M seorang sahaja tanpa orang lain".... Begitulah kata-kata jin tersebut, walhal ini hanyalah tipu helah jin-jin gangguan itu untuk memerangkap Ustaz M.

Lalu, wanita tersebut dibawa berjumpa dengan Ustaz M untuk mendapatkan rawatan. Oleh kerana tertipu dengan syarat jin-jin gangguan tersebut, maka Ustaz M tidak membenarkan sesiapa pun masuk kebilik rawatan. Hanya Ustaz M dan wanita cantik itu sahaja berdua-duaan didalam bilik rawatan. Dan peluang ini diambil oleh jin-jin gangguan itu untuk memerangkap Ustaz M, jin-jin yang merasuk wanita cantik itu menggunakan pelbagai cara untuk menggoda Ustaz M, sehingga menyebabkan aurat wanita itu terdedah... Apa yang berlaku selepas itu...?

Tak sampai hati saya nak teruskan cerita, tetapi akhirnya Ustaz M tewas dengan godaan tersebut, dan peristiwa ini di ketahui oleh ahli keluarga wanita itu, akhirnya Ustaz M ditangkap dan didakwa atas tuduhan.... .. ... (tak sampai hati saya nak cakap, faham-faham je laa)...

Sejak dari peristiwa itu Ustaz M tidak lagi merawat, dan masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap beliau, dengan ini berhasil lah rancangan jin-jin gangguan tersebut untuk "menjatuhkan" Ustaz M.

Inilah tipu daya... inilah tipu daya... inilah tipu daya... berhati-hati lah para perawat sekelian, kita sentiasa diintai oleh musuh-musuh yang tidak pernah leka untuk memusnahkan kita, banyakkan berdoa, semoga kita sentiasa didalam pemeliharaan Allah swt... Amin.

Bersambung...

Monday, July 11, 2011

.. .... .. .. Luahan Hati Yang Tidak Berhuruf Dan Tidak Bersuara..

Robbi Salim.. Salim...
Robbi Salim.. Salim...
Robbi Salim.. Salim...
Robbana la taj'alna fitnatallilqoumizzolimin wanajjina birohmatika minal qoumil kafiriin...
Robbi Salim.. Salim...
Robbi Salim.. Salim...
Robbi Salim.. Salim...